Najważniejsze rekomendacje firmy ZYGMET - Zygmunt Mularski: