Witamy na stronie firmy ZYGMET - Zygmunt Mularski. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych przez firmę usług.

Firma ZYGMET - Zygmunt Mularski została założona 25 kwietnia 2005 roku. Na początku swej działalności firma świadczyła gównie usługi ślusarskie o profilu spawalniczym. Przyjęty profil świadczonych usług wynikał z 20-letniego doświadczenia założyciela firmy w zawodzie spawacza, poświadczonego szeregiem certyfikatów, wydanych między innymi przez Instytut Spawalnictwa - Polska. Dynamiczny rozwój firmy ZYGMET - Zygmunt Mularski został osiągnięty poprzez zmianę modelu zarządzania firmą oraz poprzez ekspansję świadczonych usług na inne działy gospodarki.

Struktura zatrudnienia firmy ZYGMET - Zygmunt Mularski oparta jest na bazie stałych pracowników firmy. W zależności od ilości i wielkości realizowanych zadań, powiększana jest o wysokokwalifikowanych pracowników kontraktowych.

Firma posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Firma ZYGMET - Zygmunt Mularski posiada własne środki transportu (dwa samochody dostawcze) oraz możliwość zapewnienia prawie każdego środka transportu, niezbędnego do wykonania zleconego zadania. Firma posiada zaplecze produkcyjne do montażu konstrukcji stalowych i innych obiektów wielkogabarytowych. Zapleczem tym jest dzierżawiona od firmy Stomil Bolechowo hala produkcyjną o powierzchni 700 m2.