Firma ZYGMET - Zygmunt Mularski oferuje wysoką jakość wykonywanych prac, czego gwarantem jest dobrze przygotowana kadra, z długoletnim stażem nabytym w trakcie realizacji kolejnych zadań. Firma dostosowuje technologie wykonawstwa realizowanych zadań do ram finansowych przewidzianych budżetem zadania. Jesteśmy przygotowani również do stosowania najnowszych technologii w następujących dziedzinach:

Firma ZYGMET - Zygmunt Mularski jako jedna z nielicznych świadczy usługi w zabezpieczaniu antykorozyjnym wykonywanych konstrukcji stalowych, metodą cynkowania ogniowego oraz malowania proszkowego.